Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2007

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2007 

 

Πέμπτη 29- 3 - Δοκιμαστική μετάδοση
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική Κατ.
Χημεία
Μ. Τετάρτη 4- 4
Γ' ΤΑΞΗ
Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Γ' ΤΑΞΗ
Γενική Παιδείας
Ιστορία
Γ' ΤΑΞΗ
Γενική Παιδείας
Φυσική
Γ' ΤΑΞΗ
Γενική Παιδείας
Βιολογία
Πέμπτη 12- 4
Γ' ΤΑΞΗ
Επιλογής
Α.Ο.Θ.
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Νέα Ελληνικά
Παρασκευή 13 - 4
Γ' ΤΑΞΗ
Γενική Παιδείας
Έκθεση
Β' ΤΑΞΗ
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
Α' ΤΑΞΗ
 
Έκθεση
Κυριακή 15 - 4
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική Κατ.
Βιολογία κατ.
Γ' ΤΑΞΗ
Τεχνολογική Κατ.
Ανάπτυξη Εφαρμογών.
Γ' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Ιστορία Κατ.
Γ' ΤΑΞΗ
Τεχνολογική Κατ.
Ηλεκτρολογία
Β' ΤΑΞΗ
Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα
Α' ΤΑΞΗ
 
Άλγεβρα
Κυριακή 22 - 4
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Μαθηματικά
Γ' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Αρχαία
Β' ΤΑΞΗ
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Μαθηματικά
Β' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Αρχαία Ελληνικά
Α' ΤΑΞΗ
 
Αρχαία Ελληνικά
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Μαθηματικά
Κυριακή 29 - 4
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Φυσική
Γ' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Λατινικά
Β' ΤΑΞΗ
Θετική & Τεχνολ. Κατ.
Φυσική
Β' ΤΑΞΗ
Θεωρητική Κατ.
Λατινικά
Α' ΤΑΞΗ
 
Φυσική
Κυριακή 6 - 5
Γ' ΤΑΞΗ
Θετική
Χημεία
Γ' ΤΑΞΗ
Τεχνολογική
Α.Ο.Δ.Ε.
Γ' ΤΑΞΗ
Τεχνολογική
Χημεία - Βιοχημεία
Β' ΤΑΞΗ
Θετική
Χημεία
Α' ΤΑΞΗ
 
Χημεία
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Α.Ο.Θ.
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Νοσολογία
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Δίκτυα
Τ.Ε.Ε.
2ος κύκλος
Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος

 

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2008

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2008 

Κυριακή 23/3
Γ' Λυκείου Γενική Παιδεία Έκθεση
 
Κυριακή 30/3
Γ' Λυκείου Επιλογής Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Γ' Λυκείου Επιλογής Ιστορία
Γ' Λυκείου Επιλογής Φυσική
Γ' Λυκείου Επιλογής Βιολογία
 
Κυριακή 6/4
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά
Γ' Λυκείου Θετική Κατεύθυνση Χημεία
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Α.Ο.Δ.Ε.
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Χημεία - Βιοχημεία
TEE 2ος Κύκλος Νέα Ελληνικά
 
Κυριακή 13/4
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Ν. Λογοτεχνία
Γ' Λυκείου Θετική Κατ. Βιολογία Κατ.
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατ. Ανάπτυξη Εφαρμογών
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατ. Ηλεκτρολογία
B' Λυκείου Γενική Παιδεία Γλώσσα
Α' Λυκείου   Γλώσσα
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. A.Ο.Θ
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Νοσολογία
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Δίκτυα
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 
Κυριακή 20/4
B' Λυκείου Γενική Παιδεία Άλγεβρα
A' Λυκείου   Άλγεβρα
 
Μ.Τετάρτη 23/4
Γ' Λυκείου Επιλογής Α.Ο.Θ.
 
Παρασκευή 2/5
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Αρχαία Κατ.
Γ' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Μαθηματικά Κατ.
B' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Αρχαία Κατ.
B' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Μαθηματικά Κατ.
A' Λυκείου   Αρχαία
ΤΕΕ 2ος Κύκλος Μαθηματικά
 
Κυριακή 4/5
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Ιστορία
Γ' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Φυσική
B' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Λατινικά Κατ.
B' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Φυσική
A' Λυκείου   Φυσική
 
Κυριακή 11/5
B' Λυκείου Θετική Κατ. Χημεία Κατ.
A' Λυκείου   Χημεία

 

 

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2009

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Γ' Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Ημερ/νία
Μάθημα
Κυριακή 22/3/09 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Κυριακή 29/3/09 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Κυριακή 5/4/09 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Μ. Τετάρτη 15/4/09 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)
Παρασκευή 24/4/09 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Κυριακή 26/4 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Κυριακή 3/5/09 Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Ημερ/νία
 Μάθημα
Κυριακή 12/4/09 Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Μ. Τετάρτη 15/4/09 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Παρασκευή 24/4/09 Άλγεβρα Όλες οι κατεύθυνσης
Κυριακή 26/4/09 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Κυριακή 3/5/09 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης

 

 

 

  

 

 

 

Α' Τάξη Ενιαίου Λυκείου

 

Ημερ/νία
Μάθημα
Κυριακή 12/4/09 Χημεία
Μ. Τετάρτη 15/4/09 Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 24/4/09 Άλγεβρα
Κυριακή 26/4/09 Αρχαία
Κυριακή 3/5/09 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
 

 

 

  

 

 

 

ΕΠΑΛ

 

Ημερ/νία
Μάθημα
Κυριακή 22/3/09 Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄Ομάδα)
 
 
Νεοελληνική Γλώσσα (B΄Ομάδα)
 
 
Κυριακή 29/3/09 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (B΄Ομάδα)
Ιστορία (B΄Ομάδα)
Φυσική I (B΄Ομάδα)
Βιολογία I (B΄Ομάδα)
Κυριακή 5/4/09 Βιολογία II (B΄Ομάδα)
1ο Μάθημα Ειδικότητας
 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Δομημένος Προγραμματισμός
Α.Ο.Θ. ΙΙ
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Μ. Τετάρτη 15/4/09 Α.Ο.Θ. (B΄Ομάδα)
2ο Μάθημα Ειδικότητας
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Α.Ο.Δ.Ε.
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας
Στοιχεία Παθολογίας
Παρασκευή 24/4/09 Μαθηματικά Ι (Α΄Ομάδα)
Μαθηματικά ΙΙ (B΄Ομάδα)
Κυριακή 26/4/09 Φυσική ΙΙ (B΄Ομάδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2010

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Γ' Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Ημερ/νία
Μάθημα
Κυριακή 21/3/10 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Όλες οι κατευθύνσεις)
Μ. Τετάρτη 31/3/10 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Παρασκευή 9/4/10 Αρχές Οικ. Θεωρίας
Κυριακή 11/4/10 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ
Ηλεκτρολογία Τεχν. Ι
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Κυριακή 18/4/10 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Κυριακή 25/4/10 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Ιστορία
Κυριακή 2/5/10 Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ι
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Ημερ/νία
Μάθημα
Παρασκευή 9/4/10 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Κυριακή 11/4/09 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Κυριακή 11/4/09 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Κυριακή 18/4/10 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Κυριακή 18/4/10 Αρχαία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Κυριακή 25/4/10 Άλγεβρα Όλες οι κατεύθυνσης
Κυριακή 2/5/10 Χημεία Θετικής κατεύθυνσης

 

 

 

  

Α' Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Ημερ/νία
Μάθημα
Παρασκευή 9/4/10 Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 11/4/10 Φυσική
Κυριακή18/4/10 Αρχαία
Κυριακή 25/4/10 Άλγεβρα
Κυριακή 2/5/10 Χημεία
 

 

 

 

  

ΕΠΑΛ

Ημερ/νία
Μάθημα
Κυριακή 21/3/10 Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄Ομάδα)
 
 
Νεοελληνική Γλώσσα (B΄Ομάδα)
 
 
Μ. Τετάρτη 31/3/10 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (B΄Ομάδα)
Ιστορία (B΄Ομάδα)
Φυσική I (B΄Ομάδα)
Βιολογία I (B΄Ομάδα)
Παρασκευή 9/4/10 Α.Ο.Θ. (B΄Ομάδα)
2ο Μάθημα Ειδικότητας
 
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Α.Ο.Δ.Ε
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας
Στοιχεία Παθολογίας
Κυριακή 11/4/10 Βιολογία II (B΄Ομάδα)
1ο Μάθημα Ειδικότητας
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Δομημένος Προγραμματισμός
Α.Ο.Θ. ΙΙ
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Κυριακή 18/4/10 Μαθηματικά Ι (Α΄Ομάδα)
Μαθηματικά ΙΙ (B΄Ομάδα)
Κυριακή 25/4/10 Φυσική ΙΙ (B΄Ομάδα)

 

Σελίδα 2 από 2
Κύλιση στην Αρχή