Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α' τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα  Μαθηματικά.  Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας.

Ειδικότερα:

  • Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
  • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Προτύπου Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017.

Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο σύστημα της πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με τον κωδικό που έχουν αποκτήσει ηλεκτρονικά και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

(Απόσπασμα από το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 1367/21.04.201 – σελ.12806 - http://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2017/04/FEK-1367_B_2017.pdf?x56436 )

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. http://depps.minedu.gov.gr/

-Μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης μέρας.

-Προετοιμασία των επόμενων κεφαλαίων της ύλης στα βασικά μαθήματα.

-Επίλυση ασκήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

-Δυνατότητα μελέτης και των θεωρητικών μαθημάτων στις ώρες εκτός του καθημερινού προγράμματος.

-Έλεγχος των ασκήσεων και του διαβάσματος από έμπειρους καθηγητές.

-Εβδομαδιαίες επαναλήψεις  με φύλλα εργασίας σε κάθε μάθημα.

-Δωρεάν σημειώσεις και φυλλάδια που ενισχύουν το διάβασμα του μαθητή.

-Καθημερινή συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς.

Ειδικά για την Γ' Γυμνασίου:

Για να γίνει όσο το δυνατόν ομαλότερα η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο οι καθηγητές μας κατά την διάρκεια της χρονιάς εισάγουν τους μαθητές στην ύλη των βασικότερων μαθημάτων  της καινούριας τάξης του Λυκείου. 

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Β - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

4

ΜΕΛΕΤΗ

 

 

 

-Μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης μέρας.

-Προετοιμασία των επόμενων κεφαλαίων της ύλης στα βασικά μαθήματα.

-Επίλυση ασκήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

-Δυνατότητα μελέτης και των θεωρητικών μαθημάτων στις ώρες εκτός του καθημερινού προγράμματος.

-Έλεγχος των ασκήσεων και του διαβάσματος από έμπειρους καθηγητές.

-Εβδομαδιαίες επαναλήψεις  με φύλλα εργασίας σε κάθε μάθημα.

-Δωρεάν σημειώσεις και φυλλάδια που ενισχύουν το διάβασμα του μαθητή.

-Καθημερινή συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς.

 

Ειδικά για την Α' Γυμνασίου:

Λόγω της μετάβασης του παιδιού από το δημοτικό στο γυμνάσιο κρίνεται απαραίτητη η υπόδειξη του σωστού τρόπου διαβάσματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, από το έμπειρο προσωπικό των διδασκόντων μας.

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

4

 

ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Κύλιση στην Αρχή