Β - Γ Γυμνασίου Ενδεικτικός Προγραμματισμός

-Μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης μέρας.

-Προετοιμασία των επόμενων κεφαλαίων της ύλης στα βασικά μαθήματα.

-Επίλυση ασκήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

-Δυνατότητα μελέτης και των θεωρητικών μαθημάτων στις ώρες εκτός του καθημερινού προγράμματος.

-Έλεγχος των ασκήσεων και του διαβάσματος από έμπειρους καθηγητές.

-Εβδομαδιαίες επαναλήψεις  με φύλλα εργασίας σε κάθε μάθημα.

-Δωρεάν σημειώσεις και φυλλάδια που ενισχύουν το διάβασμα του μαθητή.

-Καθημερινή συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς.

Ειδικά για την Γ' Γυμνασίου:

Για να γίνει όσο το δυνατόν ομαλότερα η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο οι καθηγητές μας κατά την διάρκεια της χρονιάς εισάγουν τους μαθητές στην ύλη των βασικότερων μαθημάτων  της καινούριας τάξης του Λυκείου. 

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Β - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

4

ΜΕΛΕΤΗ

 

 

 

 

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Κύλιση στην Αρχή