Πρόγραμμα Σπουδών για το Δημοτικό

  • Καθημερινή προετοιμασία για το σχολικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας.
  • Επαναληπτικά φύλλα εργασίας σε περίπτωση διαγωνίσματος.
  • Οργάνωση διαβάσματος με σκοπό το παιδί να μάθει να μελετά μόνο του.
  • Κάλυψη κενών με πρόσθετες εργασίες και τακτικές επαναλήψεις από τους δασκάλους μας.
  • Ειδική αντιμετώπιση σε περίπτωση μαθησιακής δυσκολίας.
  • Ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον με δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες.
  • Καθημερινή ενημέρωση γονέων.

 

ΤΑΞΕΙΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2

ΓΛΩΣΣΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Γ-Δ-Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2-3

 

ΓΛΩΣΣΑ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Προαιρετικά: αγγλικά και γαλλικά

ΛΥΚΕΙΟ

- Κάλυψη των κενών προηγούμενων χρόνων και προετοιμασία των μαθημάτων της καινούριας χρονιάς.

-Έμπειροι καθηγητές διαπιστώνουν τις δυσκολίες του κάθε μαθητή και τον βοηθούν να τις αντιμετωπίσει.

-Επαναληπτικά φύλλα εργασίας που διευκολύνουν την πλήρη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης.

-Δωρεάν σημειώσεις και τα φυλλάδια που ενισχύουν το διάβασμα του μαθητή.

-Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται σε μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια.

-Εξετάσεις προσομοίωσης (ΟΕΦΕ) που παρέχουν την κατάλληλη προετοιμασία για σίγουρη επιτυχία.

-Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (ΑΡΙΣΤΟΝ)  που κατευθύνουν τους μαθητές στην επιλογή της σχολής που είναι σύμφωνη με το ψυχολογικό αλλά και το γνωστικό τους επίπεδο.

-Ενημέρωση γονέων ώστε να γίνει γνωστή τόσο η πρόοδος ενός μαθητή όσο και η αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ:

Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το πρόγραμμα η ύλη ολοκληρώνεται από τον Φεβρουάριο. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε ο μαθητής να αφομοιώσει την ύλη του και να προχωρήσει στις επαναλήψεις. Τα εβδομαδιαία διαγωνίσματα καθώς και οι εξετάσεις προσομοίωσης βοηθούν τους μαθητές να διαχειριστούν τον χρόνο τους σωστά και να εξασφαλίσουν την επιτυχία.

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Γ ΘΕΩΡ

ΕΚΘΕΣΗ

2

 

ΑΡΧΑΙΑ

5

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ.

2

 

ΜΑΘ. ΓΕΝ.

2

Γ ΘΕΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

2

 

ΦΥΣΙΚΗ

3

 

ΧΗΜΕΙΑ

3

 

ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.

5

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ.

2

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.

2

Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

2

 

ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.

5

 

ΑΕΠΠ

2

 

ΑΟΘ

2

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ.

2

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.

2

ΛΥΚΕΙΟ

- Κάλυψη των κενών προηγούμενων χρόνων και προετοιμασία των μαθημάτων της καινούριας χρονιάς.

-Έμπειροι καθηγητές διαπιστώνουν τις δυσκολίες του κάθε μαθητή και τον βοηθούν να τις αντιμετωπίσει.

-Επαναληπτικά φύλλα εργασίας που διευκολύνουν την πλήρη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης.

-Δωρεάν σημειώσεις και τα φυλλάδια που ενισχύουν το διάβασμα του μαθητή.

-Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται σε μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια.

-Εξετάσεις προσομοίωσης (ΟΕΦΕ) που παρέχουν την κατάλληλη προετοιμασία για σίγουρη επιτυχία.

-Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (ΑΡΙΣΤΟΝ)  που κατευθύνουν τους μαθητές στην επιλογή της σχολής που είναι σύμφωνη με το ψυχολογικό αλλά και το γνωστικό τους επίπεδο.

-Ενημέρωση γονέων ώστε να γίνει γνωστή τόσο η πρόοδος ενός μαθητή όσο και η αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ:

Το πρόγραμμα της Β λυκείου καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών σε όλα τα σχολικά μαθήματα αλλά κυρίως οργανώνεται βάση των μαθημάτων που θα επιλέξει ο μαθητής την επόμενη χρονιά. Η προετοιμασία της ύλης της Γ λυκείου ξεκινά μετά τα Χριστούγεννα ώστε οι μαθητές να έχουν στην έναρξη του καινούριου σχολικού έτους ένα σημαντικό προβάδισμα. Μετά τις εξετάσεις της Β λυκείου ακολουθεί το θερινό πρόγραμμα προετοιμασίας της Γ λυκείου προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις  της επόμενης χρονιάς. Το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων που διεξάγεται πριν το Σεπτέμβριο καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της ύλης.

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Β ΘΕΤΙΚΗ

ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.

3

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

2

 

ΕΚΘΕΣΗ

2

 

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

Β ΘΕΩΡ.

ΑΡΧΑΙΑ

4

 

ΒΑΚΕ

1

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1

 

ΕΚΘΕΣΗ

2

 

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ.

2

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

Κύλιση στην Αρχή