Γενικά

Γενικά (8)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2016 Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), τόσο με το ΝΕΟ σύστημα, όσο και με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και πιο αναλυτικά:

- Το πρόγραμμα ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, με το ΝΕΟ σύστημα

-  Το  πρόγραμμα  ημερήσιων  και  εσπερινών  Γενικών  Λυκείων  και  ΕΠΑΛ  (ΟΜΑΔΑ  Β΄)  με  το  ΠΑΛΑΙΟ σύστημα

- Το πρόγραμμα ημερήσιων ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας με το ΝΕΟ σύστημα

- Το πρόγραμμα ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ A΄) και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ  Β΄) με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Τις   επόμενες   ημέρες   θα   καθοριστούν   θέματα   και   διαδικασίες   των   επαναληπτικών εξετάσεων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα προγράμματα των επαναληπτικών εξετάσεων, των ειδικών μαθημάτων και της πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) για τα ΤΕΦΑΑ. 

Στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν τα σχέδια των μηχανογραφικών δελτίων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Μέσα στον Απρίλιο, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, θα  αποκτήσουν   το δελτίο  εξεταζομένου, με το οποίο θα προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο κατά τις ημέρες των εξετάσεων. Στο δελτίο εξεταζομένου θα αναγράφεται  και το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο θα πρέπει οι υποψήφιοι  να προσέρχονται για την εξέταση στα πανελλαδικά μαθήματα.

            Ακολουθεί   στους   4   παρακάτω   πίνακες   το   αναλυτικό   πρόγραμμα   των   πανελλαδικών εξετάσεων 2016.

       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 ΗΜΕΡΑ

 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)

 ΔΕΥΤΕΡΑ

 16-5-2016

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  18-5-2016

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 20-5-2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΔΕΥΤΕΡΑ

 23-5-2016

 ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΦΥΣΙΚΗ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΤΕΤΑΡΤΗ

25-5-2016

 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 27-5-2016

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

 ΔΕΥΤΕΡΑ

 30-5-2016

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 ΧΗΜΕΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΤΕΤΑΡΤΗ

 1-6-2016

 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Ως  ώρα  έναρξης  εξέτασης  ορίζεται  η  08:30  π.μ.,  κοινή  για  τους  υποψηφίους  ημερήσιων  και  εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.

 Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 Τα   μαθήματα,   για   τα   οποία   έχει   καθοριστεί   εξεταστέα   ύλη   κοινή   για   το   παλαιό   και   το   νέο   σύστημα συνεξετάζονται.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄ στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 ΗΜΕΡΑ

 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 ΜΑΘΗΜΑ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

16-5-2016

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΤΕΤΑΡΤΗ

 18-5-2016

-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΚΥΚΛΩΝ)

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 20-5-2016

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 -ΦΥΣΙΚΗ

 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 -ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΔΕΥΤΕΡΑ

 23-5-2016

-ΙΣΤΟΡΙΑ

 -ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

25-5-2016

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 27-5-2016

 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

 ΔΕΥΤΕΡΑ

 30-5-2016

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 ΗΜΕΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΤΕΤΑΡΤΗ

 1-6-2016

 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 -ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

 ΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  προσέρχονται  στις  αίθουσες  εξέτασης  μέχρι  τις    08.00  π.μ.  Η  διάρκεια  εξέτασης  κάθε

μαθήματος  είναι  τρεις  (3)  ώρες.  Τα  μαθήματα,  για  τα  οποία  έχει  καθοριστεί  εξεταστέα  ύλη  κοινή  για  το  παλαιό και το νέο σύστημα συνεξετάζονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΤΗ

17-5-2016

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΠΕΜΠΤΗ

19-5-2016

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΤΡΙΤΗ

24-5-2016

-ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ II

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

-ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ

26-5-2016

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

28-5-2016

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ

31-5-2016

-ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

-ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

2-6-2016

-ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙI

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3-6-2016

-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

4-6-2016

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ

6-6-2016

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ως  ώρα  έναρξης  εξέτασης  ορίζεται  η  08:30  π.μ.  Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  προσέρχονται  στις  αίθουσες εξέτασης  μέχρι  τις   08.00  π.μ. Η διάρκεια  εξέτασης  κάθε  μαθήματος  είναι  τρεις  (3) ώρες,  εκτός  από το μάθημα ειδικότητας:  Αρχιτεκτονικό  Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης  είναι τέσσερις  (4) ώρες. Τα μαθήματα,   για  τα  οποία  έχει  καθοριστεί   εξεταστέα   ύλη  κοινή  για  το  παλαιό  και  το  νέο  σύστημα συνεξετάζονται.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)

 ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΤΗ

17-5-2016

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΠΕΜΠΤΗ

19-5-2016

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  

ΣΑΒΒΑΤΟ

28-5-2016

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

- ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ

31-5-2016

-ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

-ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ

2-6-2016

-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3-6-2016

-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

4-6-2016

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

-ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

6-6-2016

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

-ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Ως  ώρα  έναρξης  εξέτασης  ορίζεται  η 08:30  π.μ.  κοινή  για  τους  υποψηφίους  ημερήσιων  και  εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. 

Η  διάρκεια   εξέτασης   κάθε   μαθήματος   είναι   τρεις   (3)   ώρες,   εκτός   από   τα  μαθήματα   ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές, για τα οποία η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Οι   υποψήφιοι   των   Εσπερινών   ΕΠΑΛ   (Ομάδα   Α΄)   εξετάζονται   μόνο   στα   μαθήματα   γενικής   παιδείας

Νεοελληνική  Γλώσσα  και  Μαθηματικά  Ι.  Τα  μαθήματα,  για  τα  οποία  έχει  καθοριστεί  εξεταστέα  ύλη  κοινή για το παλαιό και το νέο σύστημα συνεξετάζονται.

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.


A/A

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

1

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0127

 

2

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0129

 

3

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1610

 

4

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0673

 

5

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1241

 

6

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

0342

 

7

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0668

 

8

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

0176

 

9

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1609

 

10

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0131

 

11

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0133

 

12

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0135

 

13

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0137

 

14

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ

0186

 

15

ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1423

 

16

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ

0124

 

17

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0147

 

18

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

0161

 

19

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

0355

 

20

ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ

0179

 

21

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0154

 

22

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

0174

 

23

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ

0106

 

24

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0148

 

25

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ.

1551

 

26

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ

0153

 

27

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0401

 

28

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0403

 

29

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ

0404

 

30

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΑΠΘ

0402

 

31

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0405

 

32

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0134

 

33

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1286

 

34

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0136

 

35

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ

0160

 

36

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

0162

 

37

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0146

 

38

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

0362

 

39

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0169

 

40

ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0168

 

41

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0101

 

42

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0103

 

43

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΘ

0780

 

44

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Α.Σ.Κ.Τ.

0384

 

45

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0183

 

46

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0110

 

47

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0112

 

48

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0114

 

49

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

0116

 

50

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ

0108

 

51

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0173

 

52

ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

0145

 

53

ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1284

 

54

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

0104

 

55

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0177

 

56

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0182

 

57

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0139

 

58

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0163

 

59

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

0187

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων.

Ειδικότερα:

 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ",

"ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 • Ο δείκτης αυτός καταργήθηκε. Αφορούσε εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ".
 • Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ν., οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά περίπτωση και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.
 • Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

 

 • Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

 

 • Για τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και μπορούν να τα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο ΜΟΝΟ όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). Τέλος για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα Τμήματα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των με αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β’) και με αριθμ. Φ.253/69990/Α5/2019 (ΦΕΚ 1736 Β’) Υπουργικών Αποφάσεων.

 

 • Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

A/A

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

 

148

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

(ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΕΜΠ

0225

 

149

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0227

 

150

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΔΠΘ

0353

 

151

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1633

 

152

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1610

 

153

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0673

 

154

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1241

 

155

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

1002

 

156

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0327

 

157

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΜΠ

0231

 

158

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0236

 

159

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0233

 

160

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0779

 

161

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)

ΔΠΘ

0234

 

162

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

0232

 

163

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

0370

 

164

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0277

 

165

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

0282

 

166

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0279

 

167

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0281

 

168

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0280

 

169

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

0336

 

170

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0325

 

171

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0284

 

172

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

0356

 

173

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0310

 

174

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0283

 

175

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0285

 

176

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0287

 

177

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1242

 

178

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

1657

 

179

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ

ΑΠΘ

0273

 

180

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1634

 

181

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1511

 

182

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ.

1552

 

183

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1422

 

184

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0360

 

185

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0274

 

186

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0674

 

187

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1424

 

188

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΔΠΘ

0212

 

189

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

1061

 

190

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1632

 

191

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0275

 

192

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1627

 

193

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1603

 

194

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0154

 

195

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0324

 

196

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1428

 

197

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1278

 

198

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0684

 

199

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

1452

 

200

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1635

 

201

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1512

 

202

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

0200

 

203

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1429

 

204

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0372

 

205

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0328

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων.

Ειδικότερα:

 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ",

"ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 • Ο δείκτης αυτός καταργήθηκε. Αφορούσε εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ".
 • Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ν., οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά περίπτωση και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.
 • Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

 

 • Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

 

 • Για τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και μπορούν να τα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο ΜΟΝΟ όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). Τέλος για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα Τμήματα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των με αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β’) και με αριθμ. Φ.253/69990/Α5/2019 (ΦΕΚ 1736 Β’) Υπουργικών Αποφάσεων.

 

 • Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (ΣΕΛ 1 ΑΠΟ 3)

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

A/A

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

 

392

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΔΠΘ

0353

 

 

393

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

1001

 

 

394

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1633

 

 

395

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0326

 

 

396

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1610

 

 

397

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0673

 

 

398

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1241

 

 

399

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0327

 

 

400

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0678

 

 

401

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1615

 

 

402

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0277

 

 

403

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

0282

 

 

404

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0279

 

 

405

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0281

 

 

406

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0280

 

 

407

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0325

 

 

408

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0284

 

 

409

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1242

 

 

410

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

1657

 

 

411

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ

ΑΠΘ

0273

 

 

412

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1634

 

 

413

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1511

 

 

414

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ.

1552

 

 

415

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1422

 

 

416

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0360

 

 

417

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0274

 

 

418

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1424

 

 

419

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

ΔΠΘ

0212

 

 

420

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

1061

 

 

421

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1632

 

 

422

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0275

 

 

423

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1425

 

 

424

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0679

 

 

425

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1426

 

 

426

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0154

 

 

427

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

0294

 

 

428

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1516

 

 

429

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0324

 

 

430

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1428

 

 

431

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1278

 

 

432

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0684

 

 

433

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

1452

 

 

434

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1635

 

 

435

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1512

 

 

436

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1429

 

 

437

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0372

 

 

438

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0328

 

(11)

439

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0401

 

(11)

440

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0403

 

(11)

441

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ

0404

 

(11)

442

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΑΠΘ

0402

 

(11)

443

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0405

 

 

444

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0323

 

 

445

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1280

 

 

446

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1613

 

 

447

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

1653

 

 

448

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0685

 

 

449

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0134

 

 

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (ΣΕΛ 2 ΑΠΟ 3)

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

A/A

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

 

450

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1286

 

 

451

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0136

 

 

452

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ

0160

 

 

453

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0162

 

 

454

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0680

 

 

455

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

1558

 

 

456

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1276

 

 

457

ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0168

 

 

458

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0295

 

 

459

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ

0302

 

 

460

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

0304

 

 

461

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0297

 

 

462

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0301

 

 

463

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0300

 

 

464

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0299

 

 

465

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0173

 

 

466

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0163

 

 

467

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0307

 

 

468

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0308

 

(14)

469

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1245

 

(14)

470

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1515

 

(14)

471

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1274

 

 

472

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0681

 

 

473

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1614

 

 

474

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ.

1553

 

 

475

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0388

 

 

476

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ

0290

 

(15)

477

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

0409

 

(2)

478

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0408

 

(15)

479

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1248

 

(2)

480

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0406

 

(15)

481

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

0407

 

 

482

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0306

 

 

483

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0682

 

 

484

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1617

 

 

485

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

1651

 

 

486

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1618

 

 

487

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1249

 

 

488

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1433

 

 

489

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1272

 

 

490

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

0190

 

 

491

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0303

 

 

492

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0305

 

 

493

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0128

 

 

494

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ

0142

 

 

495

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0164

 

 

496

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0140

 

 

497

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0130

 

 

498

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

0132

 

 

499

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0143

 

 

500

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ.

0334

 

 

501

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0178

 

 

502

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0156

 

 

503

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ.

0341

 

 

504

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0166

 

 

505

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

0158

 

 

506

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1517

 

 

507

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

1453

 

 

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (ΣΕΛ 3 ΑΠΟ 3)

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

A/A

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

508

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1434

 

509

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

0276

 

510

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0369

 

511

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

0367

 

512

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0289

 

513

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0291

 

514

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0293

 

515

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1273

 

516

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0683

 

517

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1616

 

518

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1438

 

519

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1520

 

520

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0263

 

521

ΧΗΜΕΙΑΣ  (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

0270

 

522

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0265

 

523

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0269

 

524

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1629

 

525

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

0267

 

526

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

1011

 

527

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

1391

 

 

(12)

Α/Α

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

528

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ

0851

 

529

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ

0831

 

530

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ

0841

 

531

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ

0836

 

532

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ

0846

 

 

(13)

A/A

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

533

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Σ.Π.Α.

0877

 

534

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Σ.Π.Α.

0876

 

 

(13)

A/A

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

535

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Σ.Π.Α.

0871

 

 

(12)

A/A

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

536

ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

0881

 

537

ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

0882

 

 

(12)

A/A

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.)

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

538

ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

0883

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων.

Ειδικότερα:

 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ",

"ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 • Ο δείκτης αυτός καταργήθηκε. Αφορούσε εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ".
 • Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ν., οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά περίπτωση και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.
 • Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

 

 • Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

 

 • Για τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και μπορούν να τα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο ΜΟΝΟ όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). Τέλος για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα Τμήματα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των με αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β’) και με αριθμ. Φ.253/69990/Α5/2019 (ΦΕΚ 1736 Β’) Υπουργικών Αποφάσεων.

 

 • Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

A/A

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση

ΙΔΡΥΜΑ

Κ.Α

ΣΕΙΡΑ

539

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

1001

 

540

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

0326

 

541

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1610

 

542

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)

ΠΑΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0673

 

543

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1241

 

544

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

0176

 

545

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

0336

 

546

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

0356

 

547

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0310

 

548

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0674

 

549

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1424

 

550

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1627

 

551

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ

0124

 

552

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

1004

 

553

ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ

0179

 

554

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

Ο.Π.Α.

0150

 

555

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ

1549

 

556

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

0161

 

557

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

0355

 

558

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

1063

 

559

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0669

 

560

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1427

 

561

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0352

 

562

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0320

 

563

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

1005

 

564

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1514

 

565

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

1655

 

566

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1603

 

567

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1605

 

568

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0670

 

569

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1283

 

570

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

1656

 

571

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

Ο.Π.Α.

0240

 

572

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1607

 

573

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ

1544

 

574

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1282

 

575

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1518

 

576

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0154

 

577

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ.

1551

 

578

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

0216

 

579

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0401

 

580

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0403

 

581

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ

0404

 

582

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΑΠΘ

0402

 

583

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0405

 

584

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0134

 

585

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1286

 

586

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0136

 

587

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΔΠΘ

0160

 

588

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0162

 

589

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0675

 

590

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1626

 

591

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

1211

 

592

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

1212

 

593

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

1662

 

594

ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0168

 

595

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0173

 

596

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0163

 

597

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1606

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων.

Ειδικότερα:

 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ",

"ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 • Ο δείκτης αυτός καταργήθηκε. Αφορούσε εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
 • Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ".
 • Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ν., οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά περίπτωση και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.
 • Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

 

 • Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

 

 • Για τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και μπορούν να τα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο ΜΟΝΟ όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). Τέλος για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα Τμήματα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των με αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β’) και με αριθμ. Φ.253/69990/Α5/2019 (ΦΕΚ 1736 Β’) Υπουργικών Αποφάσεων.

 

 • Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

 

Υπολογισμός Μορίων Πανελληνίων - Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 (Νέο Σύστημα)

Επιτυχόντες Εξετάσεων Φροντιστηρίων Χιώτης

Όλοι οι επιτυχόντες από τα φροντιστήρια μας,  καθώς και οι σχολές στις οποίες πέτυχαν αντίστοιχα.

Τα Φροντιστήρια "Χιώτης" εύχονται συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στις σπουδές και την σταδιοδρομία τους.

 Ε    Π    Ι    Τ    Υ    Χ    Ο    Ν    Τ    Ε    Σ         2 0 20 - 2 0 2 1

ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ ΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΣ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΛΥΠΗΡΙΔΟΥ ΦΛΩΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΣΤΑΝΑΚΟΥ ΒΙΟΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΟΝΤΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΡΕΚΑ ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΡΟΓΓΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)
ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΧΑΣΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΣ
ΧΟΥΜΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

 

 

   Ε    Π    Ι    Τ    Υ    Χ    Ο    Ν    Τ    Ε    Σ   2 0 1 9 - 2 0 2 0 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
   
ΧΙΟΝΗΣ-ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
   
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
   
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΦΛΩΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗ
   
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
   
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
   
ΧΑΜΠΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
   
ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΤΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΜΥΤΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
   
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
   
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
   
ΡΕΚΑ ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
   
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΤΡΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
   
ΠΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
   
ΣΠΥΡΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
   
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ
   
ΝΤΥΜΠΕΚΟΥ ΠΑΟΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΣΙΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ
   
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗ
   
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ
   
ΝΤΙΝΙΣ ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΡΟΓΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑ
   
ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΝΟΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
   
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
   
ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ
   
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΜΑΡΑΒΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΣ
   
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ
   
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
   

 

 Ε    Π    Ι    Τ    Υ    Χ    Ο    Ν    Τ    Ε    Σ    2 0 1 8 - 2 0 1 9
ΠΡΩΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
   
ΓΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΛΟΞΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
   
ΔΕΜΙΡΤΖΙΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
   
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΤΣΟΥΛΦΑΓΙΑΝ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΔΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
   
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
   
ΚΙΑΜΟΣ ΖΩΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
   
ΑΛΟΓΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ
   
ΣΤΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΠΑΛΑΣΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
   
ΝΤΑΛΑΚΑ ΟΛΓΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   
ΜΕΝΚΑΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
   
ΤΡΙΤΣΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΖΩΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
   
ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ
   
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΓΙΟΥΜΠΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
   
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΦΛΩΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΣΟΛΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   
ΠΟΥΛΙΟΥ ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
   
ΒΑΛΣΑΜΗ ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ
   
ΠΑΛΙΟΥ ΑΝΘΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   
ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ
   
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)
   
ΣΟΥΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
   
ΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   
ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
   
ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΣΚΟΥΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
   

 

             Ε    Π    Ι    Τ    Υ    Χ    Ο    Ν    Τ    Ε    Σ        2 0 1 8
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   
ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΜΠΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΤΣΟΥΛΦΑΓΙΑΝ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ    
   
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ
   
ΤΣΙΜΠΙΡΔΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΝΙΑ
   
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΣΙΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΤΖΕΛΑΪ ΚΑΛΟΥΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΜΠΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΣ
   
ΣΑΚΟΥΦΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ
   
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
   
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ
   
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
   
ΝΤΕΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
   
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
   
ΦΩΤΙΟΥ ΚΙΚΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
   
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗ
   
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
   
ΝΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
   
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
   
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
   
ΜΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
   
ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
   
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΝΑΟΥΝΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑ
   
ΠΑΛΑΣΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
   
ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
   
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
   
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΦΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
   
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
   
ΚΟΛΑΤΣΙ ΛΕΑΝΔΡΟ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
   
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
   
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑ
   
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΝΑΟΥΝΙ ΣΟΝΙΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
   
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
   

 

 

 

Ε    Π    Ι    Τ    Υ    Χ    Ο    Ν    Τ    Ε    Σ

  2 0 1 7 

ΑΝΩΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΕΪΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

ΜΠΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΡΙΤΣΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ

ΕΛΝΤΕΧΕΠΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Φ.Π.Ψ.) ΑΘΗΝΑ

ΤΕΡΚΕΣΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΙΝΟΥ ΕΥΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΓΟΥΤΗ ΣΤΑΘΟΥΛΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΣ

ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΟΛΥΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ

 

 

ΤΣΑΒΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑ

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

 

 

ΤΖΟΥΦΙ ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΚΑΠΑΣΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

 

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

 

ΧΑΤΖΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΜΕΡΜΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

 

ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑ

 

 

ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

 

 

ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗ

 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΛΑΝΙ ΓΚΡΑΡΤΣΙΕΛΑ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

ΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

 

Προηγούμενων Ετών

ΛΥΡΩΝΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΧΙΟΝΗΣ ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΜΕΣΣΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΡΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
ΠΕΡΜΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΤΖΙΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΓΡΙΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΚΑΓΚΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΝΕΥΡΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΑΜΑΤΣΙΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΧΑΤΖΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΚΛΗΒΑ ΕΦΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΕΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΛΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΣΑΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΙΟΣ
ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΙΣΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΙΦΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΒΕΣΥΡΟΠOΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 
ΒΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
ΒΟΪΚΟΛΑΡΗ  ΕΛΕΝΗ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΔΩΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 
ΓΑΒΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ MHXΑΝΙKΩN METAΛΛEIΩN METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ   ΕΛΕΝΗ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΘΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΓΚΙΛΦΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΙΛΦΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ 
ΓΚΙΟΥΛ ΑΧΜΕΝΤ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΓΚΙΟΥΛ ΜΑΡΙΑΜ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΟΥΣΕΤΗ ΤΑΣΙΑ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΡΙΖΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΓΚΡΙΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΛΥΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΓΟΥΡΕΝΛΟΥ ΑΝΘΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΟΥΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΟΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΔΑΛΑΜΑΡAΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  &  ΠΡΟΝΟΙΑΣ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕΔΕΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑ 
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠ
ΔΕΡΜΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΕΡΜΙΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΛΥΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ
ΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΔΡΙΒΑ  ΙΩΑΝΝΑ ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ
ΔΡΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ   ΜΑΝΤΩ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ
ΖΑΜΠΕΤΗΣ-ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΖΟΥΠΗ  ΕΥΑΝΘΙΑ TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. 
ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΜΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΙΣΜΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΖΙΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΖΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΛΑΜΙΑΣ 
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 
ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΚΑΝΔΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν 
ΚΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΚΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ  ΜΑΚΕΔ 
ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΙΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΗ  ΖΑΜΠΕΤΑ ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΡΙΟΦΥΛΟΓΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚ
ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΦΑΛΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΚΑΨΟΚΟΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΙΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΚΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΠΆΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΤΣΩΝΗ ΧΡΥΣOYΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ- ΟΛΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΘΟΔ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΡΙΑΡΗ  ΣΕΜΙΝΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΡΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΛΑΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ NTAIZH ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΑ MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΚΩΝ/ΔΗΣ ΦΡΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟ -ΣΚΙΝΤΖΗ ΛΟΥΣΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ 
ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΛΑΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ
ΛΑΚΙΑΡΑ ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΑΚΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΜΠΑΘΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΛ
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΙ ΑΘ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΛΙΩΣΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 
ΛΟΥΛΟΥΜΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨYXOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ HΛ.MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΛΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΜΑΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΝΙΚΑ ΧΡΥΣΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΜΑΝΩΛΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ Σ.Μ.Υ.Ν
ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
ΜΕΞΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ  ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΜΕΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν 
ΜΙΧΑΛΟΥ ΕΥΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΜΟΥΖΑΚΗ ΖΕΤΑ ΣTATIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΥΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΠΑΖΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΠΑΚΑ   ΗΛΙΑΝΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΠΙΖΙΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛ 
ΜΠΙΛΙΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩN
ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΟΥΡΕΛΗ   ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΥΞΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΕΩΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΟΣ    ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΝΤΑΓΛΙΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΝΤΑΟΥΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙOY
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ 
ΝΤΟΥΝΙΑ ΓΙΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) 
ΝΤΟΥΝΙΑΣ   ΦΙΛΟΔΩΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΝΤΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ
ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΑΝΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝO
ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ& ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ  ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΡΕΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ&ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΡ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΤΑΛΗΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΧΑΡΑΚΗ    ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΕΦ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΠΑΤ
ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΡΡΟΥ    ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΟΥΛΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΠΛΑΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΠΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ   ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΥΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ    ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΥΡΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΠΥΡΙΝΟΥ    ΣΤΥΛΙΑΝΗ AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΥΡΙΝΟΥ ΟΛΓΑ ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΡΑΚΚΑ    ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΡΑΜΦΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΡΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH              
ΡΑΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ
ΡΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ
ΡΟΥΜΕΛΗ   ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣAΡΔΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑ
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΑΜΑΡΑ  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΡΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ
ΣΑΡΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΣΕΓΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥ
ΣΕΛΗΝΙΔΗΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΕΡΓΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΩΛΙΝΑ KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΚΑΡΛΟΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ  ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN 
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚ.ΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΚΡΙΑΠΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΖΑΜΠΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΣΚΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΜΥΡΛΗ ΕΥΑ KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΟΦΙΟΥ ΙΛΙΑΝΝΑ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.&ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ OPΓANΩΣHΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ    ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΤΑΡΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΓΓΕΛ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛ ΑΘΗΝΑ
ΤΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΑΤΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΛΕΞΙΑ IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ ΓEΩΛOΓIAΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΖΕΛΙΛΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΤΟΡΟΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦYΣIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΑΣΙΑ ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗ ΜΑΤΙΝΑ XHMEIAΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΜΑΡΙΝΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΣΑΡΠΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΣΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΣΙΒΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΙΓΚΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΟΥΚΟΥΡΟΓΛΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ   ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΖΩΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ
ΦΙΛΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΦΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΧΑΛΑΡΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΧΑΛΚΙΑ   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΧΑΡΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣTATIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
ΧΟΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΧΟΥΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΗΧ.ΤΕΧΝ.ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΨΥΡΟΥΚΗ ΜΑΙΡΗ ΣΟΦΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ

 

Πολύ σύντομα όλο το περιεχόμενο της νέας αναβαθμισμένης σελίδας μας θα είναι διαθέσιμο. 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας!

Υπό κατασκευή

Οι πληροφορίες  βασίζονται στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας (06/04/2015) και ενημερώθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (5/11/2015).

Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα – Πανελλήνιες 2016

Με βάση το νέο σύστημα Εισαγωγής σύμφωνα με το υπουργείο παιδείας, οι Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις θα διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο μετά την αποφοίτηση από το λύκειο. Οι μαθητές εξετάζονται στην αρχή ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα, παίρνουν το απολυτήριο του Λυκείου και στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς στην Γ λυκείου ,οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν μια από τις 3 ομάδες Μαθημάτων προσανατολισμού .

Οι ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού είναι :

Α) Ανθρωπιστικών ,Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

Β) Θετικών σπουδών

Γ) Σπουδών  Οικονομίας και Πληροφορικής

Τα μαθήματα της ομάδας Προσανατολισμού είναι πέντε, αλλά δεν είναι όλα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα.

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού οδηγεί σε τρία Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία οι μαθητές  μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 .

Ομάδες Προσανατολισμού 

Οι σχολές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ κατηγοριοποιούνται σε 5 επιστημονικά πεδία .Κάθε υποψήφιος μπορεί :

 • να εξεταστεί σε τέσσερα μόνο μαθήματα και να δηλώσει σχολές του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου
 • να εξεταστεί σε πέντε μαθήματα και να δηλώσει σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία.

1ο Επιστ. Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Σχολές & Τμήματα: Νομικής, Ψυχολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας

2ο Επιστ. Πεδίο: Τεχνολογικές και Θετικές επιστήμες

Σχολές & Τμήματα: Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας κ.λπ. καθώς και Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας κ.λπ.

3ο Επιστ. Πεδίο: Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Σχολές & Τμήματα: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Διατροφής & Διαιτολογίας, Βιοτεχνολογίας, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Γεωπονίας κ.λπ

4ο Επιστ. Πεδίο: Παιδαγωγικές Επιστήμες

Σχολές & Τμήματα: Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Ηλικίας, (Δασκάλων και Νηπιαγωγών), Ειδικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ (Γυμναστική Ακαδημία), κ.λπ.

5ο Επιστ. Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

Σχολές & Τμήματα: Οικονομικών Χρηματοοικονομικών, Ναυτιλιακών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής κ.λπ. καθώς και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.α.

ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με 4 μαθήματα :

Εξεταζόμενα Μαθήματα - Νέο Σύστημαμε 5 μαθήματα

Εξεταζόμενα Μαθήματα - Νέο Σύστημα

ΟΜΑΔΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

με 4 μαθήματα

Εξεταζόμενα Μαθήματα - Νέο Σύστημα

Τα μαθήματα βαρύτητας είναι Μαθηματικά και Αρχές οικονομικής θεωρίας

Εξεταζόμενα Μαθήματα - Νέο Σύστημα

Με 5 μαθήματα :

Εξεταζόμενα Μαθήματα - Νέο Σύστημα

Ομάδα Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών

Με 4 μαθήματα

Εξεταζόμενα Μαθήματα - Νέο ΣύστημαΜε 5 μαθήματα

Κύλιση στην Αρχή