ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2024

Προκηρύχθηκε στις 12 Μαρτίου 2024 ο διαγωνισμός για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως περιγράφεται στην προκήρυξη που παρατίθεται πιο κάτω) από Τρίτη 19/03/2024 έως και Τρίτη 26/03/2024

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024 καθορίζεται σε διακόσια σαράντα (240). Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι δώδεκα (12) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι διακόσιες είκοσι οκτώ (228), θα καλυφθούν ως εξής: α) Είκοσι τρεις (23) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2022, 2023), ως ακολούθως: όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι δεκατέσσερις (14) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι εννέα (9) θέσεις, β) οι υπόλοιπες διακόσιες πέντε (205) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ’ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Κύλιση στην Αρχή