ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Μέχρι την Παρασκευή, 12/6, θα μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι για τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν:

Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.) το πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.

Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.

Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα υποψηφίων για τις Σχολές Αξιωματικών-Αστυφυλάκων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020 13:02

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Κύλιση στην Αρχή