Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Πανελλαδικών 2013

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - Γ' Ενιαίου Λυκείου

Ημερομηνία
Μάθημα
Παρασκευή 17 - 05 - 13
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Ημερήσιων & Εσπερινών
Δευτέρα 20 - 05 - 13
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Τετάρτη 22 - 05 - 13 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 24 - 05 - 13 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Δευτέρα 27 - 05 - 13 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 29 - 06 - 13 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Παρασκευή 31 - 5 - 13 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - (Γ΄ Λυκείου) - Επαναληπτικές

Ημερομηνία
Μάθημα
 
Σάββατο 8- 06 - 13
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Δευτέρα 10 - 06 - 13
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
-
-
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Τρίτη 11 - 06 - 13 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 12 - 06 - 13 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Πέμπτη 13 - 06 - 13 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 14 - 06 - 13 Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι  
Σάββατο 15 - 06 - 13 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - (Γ΄ Λυκείου) - Ειδικά Μαθήματα

Ημερομηνία
Μάθημα 
Σάββατο 15 - 06 - 13 Αγγλικά
Δευτέρα 17 - 06 - 13 Ελεύθερο Σχέδιο  Απαντήσεις
Τρίτη 18 - 06 - 13 Γραμμικό Σχέδιο
 
 Απαντήσεις
Σχέδιο
Τετάρτη 19 - 06 - 13 Γερμανικά
Πέμπτη 20 - 06 - 13 Ισπανικά Απαντήσεις
Γαλλικά
Παρασκευή 21 - 6 - 13
Αρμονία
Ιταλικά Απαντήσεις
Σάββατο 22 - 06 - 13 Έλεγχος Μουσικών ακουστικών Ικανοτήτων
Ηχητικό

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - Δ' Εσπερινών Λυκείων

Ημερομηνία
Μάθημα
Παρασκευή 17 - 05 - 13
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Εσπερινά & Εσπερινών
Δευτέρα 20 - 05 - 13
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Τετάρτη 22 - 05 - 13 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 24 - 05 - 13 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Δευτέρα 27 - 05 - 13 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 29 - 06 - 13 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Παρασκευή 31 - 5 - 13 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - Επαναληπτικών Δ' Εσπερινών Λυκείων

Ημερομηνία
Μάθημα 
Σάββατο 8 - 6 - 13 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Δευτέρα 10 - 06 - 13
Μαθηματικά & στοιχεία στατιστικής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Τρίτη 11 - 06 - 13 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 12 - 06 - 13 Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Πέμπτη 13 - 06 - 13 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 14 - 06 - 13 Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι Απαντήσεις

 

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 -  ΕΠΑ.Λ

Ημερομηνία
Μάθημα
Τρίτη 21 - 05 - 13 Νεοελληνική Γλώσσα (Ημερήσια)
Νεοελληνική Γλώσσα Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α)
Πέμπτη 23 - 05 - 13
 
Μαθηματικά Ι (Ημερήσια)
Μαθηματικά Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α)
Σάββατο 01 - 06 - 13 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Στοιχεία Μηχανών
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Δευτέρα 03 - 06 - 13
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Γραφιστικές Εφαρμογές
Θέματα
 
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Αρχές οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Διαμόρφωση Τοπίου
Θέματα
 
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Τρίτη 04 – 06 – 13
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Οικοδομική
Δομημένος Προγραμματισμός
Μεταφορά Φορτίων
Τετάρτη 05 – 06 – 13 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Φυτική Παραγωγή
Θέματα
 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Μηχανές Πλοίου Ι
Πέμπτη 06 – 06 – 13 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Στοιχεία Παθολογίας
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Θέματα
 
Παρασκευή 07 – 06 – 13 Εγκαταστάσεις Ψύξης
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 14:07

Κύλιση στην Αρχή