Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Πανελλαδικών 2011

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2011 - Γ' Ενιαίου Λυκείου

Ημερομηνία
Μάθημα 
Πέμπτη 12 - 5 - 11
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Σάββατο 14 - 5 - 11
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Δευτέρα 16 - 5 - 11 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 18 - 5 - 11 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Παρασκευή 20 - 5 - 11 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 23 - 5 - 10 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Τετάρτη 25 - 5 - 11 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2011- (Γ΄ Λυκείου) - Επαναληπτικές

Ημερομηνία
Μάθημα 
Παρασκευή 3 - 6 - 11
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Σάββατο 4 - 6 - 11
Φυσική Γενικής Παιδείας
-
-
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Δευτέρα 6 - 6 - 11 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Τρίτη 7 - 6 - 11 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Θέματα    
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης
-
-
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Τετάρτη 8 - 6 - 11 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Πέμπτη 9 - 6 - 11 Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης
-
-
Παρασκευή 10 - 6 - 11 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2011 - (Γ΄ Λυκείου) - Ειδικά Μαθήματα

Ημερομηνία
Μάθημα 
Σάββατο 11 - 6 - 11 Αγγλικά
Τρίτη 14 - 6 - 11 Ελεύθερο Σχέδιο
Θέματα
Σχέδιο
-
Τετάρτη 15 - 6 - 11 Γραμμικό Σχέδιο

Θέματα
Σχέδιο

-
Πέμπτη 15 - 6 - 11 Γερμανικά
Ισπανικά
Παρασκευή 17 - 6 - 11 Γαλλικά
Σάββατο 18 - 6 - 11
Αρμονία
-
Ιταλικά
Δευτέρα 20 - 6 - 11 Έλεγχος Μουσικών ακουστικών Ικανοτήτων
-

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2011 - Δ' Εσπερινών Λυκείων

Ημερομηνία
Μάθημα
Πέμπτη 12 - 5 - 11
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Σάββατο 14 - 5 - 11
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Θέματα
Απαντήσεις
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Δευτέρα 16 - 5 - 11 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 18 - 5 - 11 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Παρασκευή 20 - 5 - 11 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 23 - 5 - 10 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Τετάρτη 25 - 5 - 11 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2011 - Επαναληπτικών Δ' Εσπερινών Λυκείων

Ημερομηνία
Μάθημα 
Παρασκευή 3 - 6 - 11
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Σάββατο 4 - 6 - 11
Φυσική Γενικής Παιδείας
-
-
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
-
Ιστορία Γενικής Παιδείας
-
-
Δευτέρα 6 - 6 - 11 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Τρίτη 7 - 6 - 11 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης
-
-
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Τετάρτη 8 - 6 - 11 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Πέμπτη 9 - 6 - 11 Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
-
-
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης
-
-
Παρασκευή 10 - 6 - 11 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)
-
-

 

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2011 - Ημερησίων ΕΠΑ.Λ

Ημερομηνία
Μάθημα
Πέμπτη 19 - 5 - 11 Νεοελληνική Γλώσσα (Ημερήσια)
Νεοελληνική Γλώσσα Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α)
Τρίτη 24 - 5 - 11
 
Μαθηματικά Ι (Ημερήσια)
Μαθηματικά Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α)
Πέμπτη 26 - 5 - 11 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Θέματα
 
Στοιχεία Μηχανών
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
Θέματα
 
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Παρασκευή 27 - 5 - 11
Εγκαταστάσεις Ψύξης
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Σάββατο 28 – 5 – 11
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Οικοδομική
Δομημένος Προγραμματισμός
Μεταφορά Φορτίων  
Δευτέρα 30 – 5 – 11 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Φυτική Παραγωγή
Θέματα
 
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Θέματα
 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Μηχανές Πλοίου Ι
Θέματα
 
Τρίτη 31 – 5 – 11 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Γραφιστικές Εφαρμογές
Θέματα
 
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Αρχές οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Διαμόρφωση Τοπίου
Θέματα
 
Τετάρτη 1 – 6 – 11 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Θέματα
 
Στοιχεία Παθολογίας
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
Θέματα
 
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 12:46

Κύλιση στην Αρχή