ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ-ΔΙΔΑΚΕΤΑ ΥΛΗ 2019 ΓΙΑ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

Συνημμένα αρχεία:
Κύλιση στην Αρχή