Υποτροφία Σεπτεμβρίου

05 Σεπτεμβρίου 2016

Υποτροφία τα δίδακτρα Σεπτεμβρίου για τους μαθητές Α' & Β' Λυκείου που τελείωσαν με βαθμό άνω του 18.

Θερινή Προετοιμασία

21 Ιουνίου 2016

Έναρξη θερινής προετοιμασίας μαθητών για Α' Β' & Γ Λυκείου με 5μελή τμήματα ποιοτικά και οικονομικά.

Κύλιση στην Αρχή